Är det dags och ändra lagen ?

53 av 195 granskade vårdinrättningar i landet bedrev olaglig kameraövervakning förra året. Det visar en ny rapport från länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt för 2014.

– Resultatet är nedslående eftersom det innebär att den personliga integriteten blir lidande, säger Martin Coborn, jurist på Länsstyrelsen i Uppsala län och samordnare för det nationella tillsynsprojektet.

Kameraövervakning i samhället blir allt vanligare och innebär alltid ett ingrepp i den enskildes personliga integritet. För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd av Länsstyrelsen, som också kontrollerar att övervakningen sker lagligt.

Under 2014 utförde 20 av landets 21 länsstyrelser en riktad tillsyn av den kameraövervakning som bedrivs på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Totalt har 195 verksamheter granskats och av dessa bröt 53 mot kameraövervakningslagen. Bland annat förekom kameraövervakning utan tillstånd och att upplysningar om kamerorna saknades.

Breaking news!

2015-02-10

Canon förvärvar Axis för 23,6 miljarder kronor

Canons har lagt ett bud på Axis, vars styrelse enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Canon Inc. har i dag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axis att överlåta samtliga sina aktier i Axis till Canon för 340 kronor kontant per aktie. Det betyder en total köpeskilling på cirka 23,6 miljarder kronor.
Canon betalar därmed 49,8 procent mer jämfört med stängningskursen om 226,9 kronor för Axis aktie på Nasdaq Stockholm den 9 februari 2015.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 3 mars 2015 och förväntas löpa till och med den 1 april 2015. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Canon blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Axis. Canon har förbehållit sig rätten att frånfalla detta och övriga fullföljande villkor enligt erbjudandet. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering.

Axis tre största ägare, vilka tillsammans innehar cirka 39,5 procent av aktier och röster i bolaget, har var och en genom separata avtal ingångna i januari 2015, åtagit sig att på vissa villkor, acceptera erbjudandet och överlåta sina aktier till Canon.

Midsommarveckan besöker vi London

1126944_Image

Vecka 25 befinner vi oss på Ifsec International i London för ett tre dagars besök på Europas största säkerhetsmässa, under denna tid kan det vara lite längre väntetider på supporten, vi hoppas ni har förståelse för detta.

logo[1]

Ny NVR

En ny NVR med 1080P inspelning på alla kanaler, varför håller vi på med Pc idag med licenser till Microsoft på tusentals kronor, uppdateringar och fel som blir i operativsystemet, nej idag använder vi rena NVR’er med en programvara som har ett enda syfte, att sköta alla kameror på ett exemplariskt vis, inte hålla på med tusentals ovidkommande operationer som ett Windows operativ gör.

Ta en närmare titt på våran nya NVR116 Touch

  • Ren och snygg design
  • Pc fri
  • inga licenskostnader varken för Operativ eller Kameror
  • koppla samman flera enheter även DVR 716
  • Appar till iPhone och Android
  • + mycket mer

Björn Eriksson: ”Uddlöst med maskeringsförbud om det inte är lagstadgat”

bjorn1_award

IFK Göteborg är det första laget i fotbollsallsvenskan som infört maskeringsförbud på sina hemmamatcher. Det är bra, men uddlöst, säger Säkerhethetsbranschens ordförande Björn Eriksson till TT. Björn Eriksson var tidigare regeringens samordnare av åtgärder mot idrottsrelaterat våld.  

Frågan om lagstadgat maskeringsförbud är med i det utredningsarbete som pågår på regeringsnivå.   Att IFK Göteborg inför det på sin hemmaarena tycker Björn Eriksson är bra, men mest som ett opinionsbildande initiativ.
– Det löser inte frågan om inte lagstiftarna, regering och riksdag, följer efter. Ska det bita ordentligt, då måste det vara lagstadgat, säger han till TT.

 

Kameraövervakning har en bra brottsförebyggande effekt

Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s), och av många ansedd som en trolig justitieminister vid ett regeringsskifte i höst, är mycket positivt inställd till säkerhetskameror.  – Kameraövervakning har en bra brottsförebyggande effekt, säger han i det kommande numret av papperstidningen SecurityUser.com där samtliga partiers rättspolitiska talespersoner intervjuas inför valet.  

Det finns många exempel från verkligheten som visar att säkerhetskameror leder till ett minskat antal brott på offentliga platser. Det anser Morgan Johansson (s) som också är ordförande i justitieutskottet hör till de politiker som är mest positiva till säkerhetskameror. På frågan om han är nöjd med den nya kameralagen svarar han:
– Inte helt. Vi är för en ökad kameraövervakning på brottsutsatta platser. Den nya lagen är ett steg framåt, men jag anser fortfarande att det finns problem. Lagens tillämpning ger utrymme för olika tolkningar när det gäller tillståndsprövning. Beroende på var i landet och vilken länsstyrelse som ska utfärda ett tillstånd så kan resultatet variera. Det är inte bra.
När det gäller den ökade förekomsten av kameror i samhället så anser han inte det vara något större problem.
– Det är okej, tycker jag. Personligen har jag inga problem att bli filmad när jag går in och handlar i en butik. Men rent generellt ska ju kamera övervakning användas med sunt förnuft och i syfte att förebygga och underlätta utredning av brott, säger Morgan Johansson.