Publicerad

Under 2018 ökade anmälda bedrägerier med 25 procent till 259 000 stycken.

 Varannan minut inkommer en polisanmälan om bedrägeribrott.

De brottskategorier som står för en stor del av ökningen är telefonbedrägerier och så kallad card not present (CNP), där CNP står för cirka 40 procent av de anmälda brotten. Det kan handla om tjänster eller köp som gjorts via utländska sidor på nätet. Ofta handlar det om lägre belopp vilket gör det svårare att få rättshjälp från utlandet. – Det är inte möjligt att utreda bort denna typ av brott. Polisen arbetar på flera fronter för att minska bedrägerierna, både genom brottsutredande och brottsförebyggande insatser, men det måste bli svårare för kriminella att begå bedrägeribrott. Fler samhällsaktörer som banker, företag och myndigheter behöver arbeta gemensamt mot detta, säger Pia Sjunnegård Dahlbom, biträdanade regionpolischef i Stockholm.

Osäkra tekniska lösningar i kombination med okunskap om hur privata uppgifter ska hanteras på nätet ligger bakom många av bedrägerierna. – Det måste bli säkrare för allmänheten att verka och handla på nätet. Vi arbetar aktivt mot kortutgivare, kortinlösare och webbutiker som ansvarar för tjänsterna, för att tekniken ska bli säkrare. Det pågår också dialog med myndigheter och företag för att se till tjänster i form av appar och andra lösningar är säkra.

Utöver det arbetar vi med brottsförebyggande informationsinsatser för att öka allmänhetens förmåga att stå emot bedrägeriförsök, säger Pia Sjunnegård Dahlbom. Det stora inflödet av bedrägeriärenden har skapat stora utmaningar för polisen. I mars 2017 kom en internrevisionsrapport som riktade kritik mot regionernas ärendehantering av bedrägeribrott. – Vi har tagit till oss av den kritik som lyftes i rapporten och flera åtgärder har vidtagits och håller på att implementeras för att förbättra ärendehanteringen. Vi har även fått ökade resurser till bedrägerisektionerna och ser nu större möjligheter att utreda fler ärenden, säger Pia Sjunnegård Dahlbom.

Källa: Polisen

Publicerad

Många badhus bryter mot kameraövervakningslagen

75 procent av badanläggningarna med säkerhetskameror som kunde riktas mot plats dit allmänheten har tillträde följer inte reglerna för kameraövervakning. Det visar länsstyrelsernas nationella tillsynsrapport för 2016.
– Anmärkningarna är allvarliga, säger Linnea Tegernäs, jurist på Länsstyrelsen Stockholm, som sammanställt rapporten.

Förra året gjorde länsstyrelserna en nationell tillsynsinsats av kameraövervakning på badanläggningar. Totalt granskades 145 anläggningar i landet. Av de granskade anläggningarna hade 40 stycken kameror som kunde riktas mot plats dit allmänheten har tillträde, och står därför under länsstyrelsernas tillsyn.

Av dessa 40 anläggningar fick 29 någon typ av anmärkning, vilket innebär att cirka 75 procent av anläggningarna som omfattades av tillsynen inte följde kameraövervakningslagen.

Allvarliga anmärkningar
De vanligaste anmärkningarna handlade om att badanläggningarna saknade tydlig skyltning om att kameraövervakning skedde, att antalet kameror översteg beviljat tillstånd och att övervakningen skedde utanför tillåtet område. Tre av anläggningarna bedrev kameraövervakning trots att de helt saknade tillstånd.

– Anmärkningarna är allvarliga. Badanläggningar är en plats för rekreation där besökarna är lättklädda och integritetsintresset är högt. Det är viktigt att tillstånden och lagen följs, säger Linnea Tegernäs, jurist på Länsstyrelsen Stockholm, som sammanställt rapporten.

Länsstyrelserna har utfärdat förelägganden om att åtgärda anmärkningarna som framkom vid tillsynen. Även andra åtgärder har genomförts.

Varje år genomför länsstyrelserna ett nationellt tillsynsprojekt av kameraövervakning i särskilda verksamheter. Tidigare år har bland annat restauranger, butiker, sjukhus och gym granskats. Under 2017 är det tillsyn av hotell som ska prioriteras särskilt.

Publicerad

Polisen storsatsar på kameraövervakning

Polisen storsatsar på kameraövervakning

Polisen förbereder en omfattande satsning på högteknologiska säkerhetskameror. Enligt Dagens Nyheter är målet att kunna avstyra terrordåd och bekämpa skottlossningar, attacker mot blåljuspersonal och sexövergrepp.

– Rätt använda är kameror ovärderliga verktyg för att leda insatser, stoppa pågående brottslighet och radikalt förbättra utredningsmöjligheter, säger polisinspektör Joakim Söderström vid Utvecklingscentrum Stockholm till Dagens Nyheter.

Polisens plan är att bygga upp ett system där fasta kameror kombineras med rörliga. De sistnämnda kan vara placerade på fordon, uniformer, helikoptrar, drönare eller i smarta telefoner.

– Den mjukvara vi har valt kan ta in bilder från alla möjliga sorters bildkällor, vilket inte gått hittills. De kameror som finns monterade i en del polisbilar har till exempel inte kunnat kommunicera med ledningscentralerna, säger Joakim Söderström för DN.

De nya systemen möjliggör digital bildanalys med hjälp av olika datorprogram.

– Det kan handla om allt ifrån igenkänning av ansikten och fordon till att systemet larmar om att en person har ställt ifrån sig ett föremål på en viss typ av plats. Det finns även möjlighet att ansluta sensorer som reagerar på skottlossning eller glaskross.

Ökad förståelse för kameraövervakning
Till grund för polisens satsning på kameraövervaknig ligger bland annat erfarenheter från terrorattacker i exempelvis Belgien, Turkiet och Tyskland där gärningsmän har identifierats via övervakningsbilder. Likaså menar polisen att den dödliga attacken 2015 mot gäster på Vår krog och bar i Göteborg troligen aldrig hade klarats upp utan det lokala bostadsbolagets kameror.

– Ska vi ha chans att komma åt dessa brott och andra är det nödvändigt med bättre teknik. Det vi bygger på är det system som redan är i bruk i Region Syd, menar Joakim Söderström.

Den senaste tiden har polisen beviljats en rad tillstånd till kameraövervakning, senast i stockholmsförorterna Tensta och Rinkeby.

– Vi upplever att det finns ökad förståelse i samhället för en övervakning. Särskilt bland människor som bor i områden där det kriminaliteten är hög, säger Joakim Söderström.

Publicerad

Polisen: “Tryggare festival med kameraövervakning”

På ungdomsfestivalen We are Stockholm har polisen beslutat om att installera säkerhetskameror.
– Polisen har beslutat om kameraövervakning för att förebygga, upptäcka och bättre kunna utreda brott, säger Christer Birgersson, polisens kommenderingschef vid Stockholms kulturfestival och We are Stockholm, WAS.

Festivalsommaren är här med allt från lokala stadsfester till stora musikfestivaler. Många människor på begränsad yta då ökar brott som fickstölder och sexuella ofredanden.

På ungdomsfestivalen We are Stockholm kommer skyltar om kameraövervakning att sättas upp och förhoppningsvis hindra människor från att begå brott. Det kommer finnas operatörer som tittar på filmerna i realtid för att på så sätt upptäcka pågående brott. Inspelningarna kan också användas som bevis.

Särskild utredningsresurs
Problemet med att unga kvinnor blir sexuellt ofredade har särskilt uppmärksammats i den gemensamma lägesbild som polisen och Stockholms stad tagit fram inför årets WAS-festival. Polisen räknar med att fler kommer att anmäla brott under sommarens festivaler. Tidigare har mörkertalet kring just sexuella ofredanden varit stort.

– En särskild utredningsurs ska kvalitetssäkra tidiga insatser som förhör, att bevis samlas in och att videoinspelningar granskas, säger Christer Birgersson.

Även på Bråvallafestivalen tar man sexualbrott på stort allvar och prioriterar resurser på att motverka sexualbrott.

– Vi har bland annat tittat på hur de här brotten går till, när de sker och var de sker. Det ger oss så kallade ”hot spots” som vi kan prioritera, både i våra krav för att godkänna arrangörens tillstånd men också i vårt egna brottsförebyggande arbete, säger Robert Wallén.

Tillfälliga poliskontor
På Bråvallafestivalen som går av stapeln i månadsskiftet juni/juli bygger polisen en ny tillfällig station.

– Vi bygger en egen polisstation för att öka synligheten och närheten till vår verksamhet och våra samverkanspartner, säger Robert Wallén, polisens kommenderingschef vid Bråvallafestivalen.

Ju kortare tid det går mellan att brottet begås till att polisen får tag på förövaren desto bättre möjligheter finns att senare få personen dömd. Därför kommer ett mobilt poliskontor också att finnas på Stockholms kulturfestival och WAS som är i augusti.

Publicerad

Ingen kameraövervakning trots dieselstölder

Företaget Martins Gräv i Hyltebruk får nej till kameraövervakning av Länsstyrelsen. Detta trots återkommande dieselstölder.

– Det var inte roligt. Vi var tvungna att installerat utrustningen för 30 000 kronor, för att kunna visa hur bilderna blir, men vi måste stänga av kameran. Vi hoppas få behålla skyltarna i alla fall, berättar Lena Ivarsson, delägare och kontorschef på företaget, för Hallandsposten.

Företaget har drabbats av dieseltjuvar ett tiotal gånger sedan i maj när de flyttade till den nya tomten. De hade sökt tillstånd för att nattetid och helger kameraövervaka på området där entreprenadmaskiner och utrustning står uppställda efter arbetstid.

Länsstyrelsen har invänt mot att området inte är inhägnat och att allmänheten kan komma gå in där.

Frågan är väl om allmänheten har något där att göra………

“Ibland känns det som kameralagen övertolkas av Länsstyrelsen.”

Publicerad

Fler anmälda butiksrån med användning av skjutvapen

Antalet anmälda butiksrån med skjutvapen under årets sju första månader är betydligt fler än vid motsvarande period förra året. Det visar Brå:s preliminära brottsstatistik över rån.

Under årets sju första månader anmäldes 4 794 rån i Sverige detta ungefär lika många som vid samma period förra året. Av dessa var 491 butiksrån vilket är en ökning med 16 procent. Mer uppseendeväckande är att 175 av butiksrånen gjordes med användning av skjutvapen. Detta är en ökning med 48 procent jämfört med föregående år.

Totalt anmäldes 3 321 brott i kategorin ”rån mot privatperson (ej funktionsnedsatt)”. Det motsvarar en minskning med 2 procent. När det gäller antalet anmälda rån mot funktionsnedsatta privatpersoner anmäldes 69 stycken.

Under perioden januari-juni anmäldes också 15 bankrån och 5 värdetransportrån. Antalet anmälningar om taxirån uppgick till 19 stycken.

Publicerad

Fotografering med drönare är inte kameraövervakning

drönare_kameraövervakning

Förvaltningsrätten i Malmö har avgjort ett mål där frågan är om tillstånd enligt kameraövervakningslagen krävs för att fotografera eller filma trädgårdsanläggningar med drönare.

MarknadsTing i Gånarp AB ansökte om tillstånd för kameraövervakning hos Länsstyrelsen i Skåne för att fotografera och filma trädgårdsanläggningar i kommersiellt syfte. Länsstyrelsen avslog ansökan med motiveringen att den enskildes integritetsintresse väger över övervakningsintresset. Marknadsting överklagade beslutet till Förvaltningsrätten i Malmö.

Domstolen konstaterar att kameraövervakningslagen bara gäller om en kamera är varaktigt uppsatta. En kamera som endast används helt kortvarigt omfattas inte. På grund av drönarens begränsade batteritid kan kameran endast användas en kort tid i luften. Förvaltningsrätten anser därför att det inte är fråga om en kamera som är varaktigt uppsatt. Eftersom MarknadsTings fotografering inte omfattas av kameraövervakningslagen, upphäver domstolen länsstyrelsens beslut.

– Det innebär inte att det är fritt fram för fotografering med drönare, säger chefsrådmannen Ulrika Geijer. Dels krävs andra typer av tillstånd för att använda drönare, dels kan till exempel brotten ofredande eller sexuellt ofredande bli aktuella om fotograferingen har sådant syfte.

Publicerad

Kameror kan lösa brott – varför gör vi inte det?

Brott ska bekämpas och bäst görs det om man kan förebygga dem, och näst bäst om man kan upptäcka brotten och identifiera brottslingar och se till att de kan gripas och lagföras. Kamerorna är ett utmärkt hjälpmedel, men lagen eller tillämpningen av den hindrar oss från att leverera samhällsnytta. Exempelvis när kamerorna inte får vara så bra att man kan identifiera personer. Ska vi inte kunna identifiera våldsverkare på fotbollsarenorna eller tjuvar på gator och torg? Och varför får vi inte ha kontinuerlig inspelning på allmänna platser, som exempelvis Medborgarplatsen i Stockholm? De granskas ju bara om något brott inträffar och de raderas ju efter 30 dagar. Varför ska vi berövas möjligheten att gripa brottslingar?

Björn Eriksson, styrelseordförande SäkerhetsBranschen.

Publicerad

Låt fler få se kamerabilder från allvarliga brottshändelser

Idag är brottsuppklarningsprocenten låg trots att det finns massor av bildmaterial på brott och brottslingar. Det beror på två saker, dels underlåter polisen att titta på bildmaterial, dels för att det bara är polisen som får titta på bilderna. När det gäller allvarliga brott bör bilderna distribueras offentligt så att allmänheten får möjlighet att hjälpa polisen att identifiera förövarna. Det menar den välkända säkerhetskonsulten Dick Malmlund, som bland annat kommer presentera den brottsuppklarningseffekt som publicering av bilder på Interpol-efterlysta brottslingar på webbsidan Swedensmostwanted.se.

Dick Malmlund, säkerhetsexepert och vice ordförande för Säkerhet för Näringsliv och Samhälle

Publicerad

Är det dags och ändra lagen ?

53 av 195 granskade vårdinrättningar i landet bedrev olaglig kameraövervakning förra året. Det visar en ny rapport från länsstyrelsernas nationella tillsynsprojekt för 2014.

– Resultatet är nedslående eftersom det innebär att den personliga integriteten blir lidande, säger Martin Coborn, jurist på Länsstyrelsen i Uppsala län och samordnare för det nationella tillsynsprojektet.

Kameraövervakning i samhället blir allt vanligare och innebär alltid ett ingrepp i den enskildes personliga integritet. För att få övervaka en plats dit allmänheten har tillträde krävs tillstånd av Länsstyrelsen, som också kontrollerar att övervakningen sker lagligt.

Under 2014 utförde 20 av landets 21 länsstyrelser en riktad tillsyn av den kameraövervakning som bedrivs på sjukhus, vårdcentraler och andra vårdinrättningar. Totalt har 195 verksamheter granskats och av dessa bröt 53 mot kameraövervakningslagen. Bland annat förekom kameraövervakning utan tillstånd och att upplysningar om kamerorna saknades.

0

Your Cart