Inlägget gjort

Kameror på kroggata

 
 

Kommunstyrelsen i Linköping ger nu grönt ljus till kameraövervakning på Ågatan sedan hotbilden mot flera krogar höjts, bland annat då de drabbats av skadegörelse.

Polisen har sedan slutet av maj haft allmän kameraövervakning på Ågatan 40 och Klostergatan 19 C i Linköping. Detta till följd av den upptrappade hotbilden mot flera krogar, där bland annat Sliver och sportbaren New York Legends är de två senaste att få fönster förstörda. Polisen har ansökt hos länsstyrelsen om permanent kameraövervakning samtliga dagar i veckan mellan klockan 22.00 och 06.00. Kommunen som remissinstans ger nu sitt godkännande i frågan.
 
– Händelserna på Ågatan är helt oacceptabla. Vi ser att kameraövervakning kan vara ett komplement till polisens andra åtgärder, säger Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande.

Källa: NT