Inlägget gjort

Breaking news!

2015-02-10

Canon förvärvar Axis för 23,6 miljarder kronor

Canons har lagt ett bud på Axis, vars styrelse enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Canon Inc. har i dag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axis att överlåta samtliga sina aktier i Axis till Canon för 340 kronor kontant per aktie. Det betyder en total köpeskilling på cirka 23,6 miljarder kronor.
Canon betalar därmed 49,8 procent mer jämfört med stängningskursen om 226,9 kronor för Axis aktie på Nasdaq Stockholm den 9 februari 2015.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 3 mars 2015 och förväntas löpa till och med den 1 april 2015. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Canon blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Axis. Canon har förbehållit sig rätten att frånfalla detta och övriga fullföljande villkor enligt erbjudandet. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering.

Axis tre största ägare, vilka tillsammans innehar cirka 39,5 procent av aktier och röster i bolaget, har var och en genom separata avtal ingångna i januari 2015, åtagit sig att på vissa villkor, acceptera erbjudandet och överlåta sina aktier till Canon.