Inlägget gjort

Breaking news!

2015-02-10

Canon förvärvar Axis för 23,6 miljarder kronor

Canons har lagt ett bud på Axis, vars styrelse enhälligt rekommenderar aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Canon Inc. har i dag lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Axis att överlåta samtliga sina aktier i Axis till Canon för 340 kronor kontant per aktie. Det betyder en total köpeskilling på cirka 23,6 miljarder kronor.
Canon betalar därmed 49,8 procent mer jämfört med stängningskursen om 226,9 kronor för Axis aktie på Nasdaq Stockholm den 9 februari 2015.

Acceptperioden för erbjudandet beräknas löpa från och med den 3 mars 2015 och förväntas löpa till och med den 1 april 2015. Erbjudandet är villkorat bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att Canon blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Axis. Canon har förbehållit sig rätten att frånfalla detta och övriga fullföljande villkor enligt erbjudandet. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering.

Axis tre största ägare, vilka tillsammans innehar cirka 39,5 procent av aktier och röster i bolaget, har var och en genom separata avtal ingångna i januari 2015, åtagit sig att på vissa villkor, acceptera erbjudandet och överlåta sina aktier till Canon.

Inlägget gjort

Midsommarveckan besöker vi London

1126944_Image

Vecka 25 befinner vi oss på Ifsec International i London för ett tre dagars besök på Europas största säkerhetsmässa, under denna tid kan det vara lite längre väntetider på supporten, vi hoppas ni har förståelse för detta.

logo[1]

Inlägget gjort

Björn Eriksson: “Uddlöst med maskeringsförbud om det inte är lagstadgat”

bjorn1_award

IFK Göteborg är det första laget i fotbollsallsvenskan som infört maskeringsförbud på sina hemmamatcher. Det är bra, men uddlöst, säger Säkerhethetsbranschens ordförande Björn Eriksson till TT. Björn Eriksson var tidigare regeringens samordnare av åtgärder mot idrottsrelaterat våld.  

Frågan om lagstadgat maskeringsförbud är med i det utredningsarbete som pågår på regeringsnivå.   Att IFK Göteborg inför det på sin hemmaarena tycker Björn Eriksson är bra, men mest som ett opinionsbildande initiativ.
– Det löser inte frågan om inte lagstiftarna, regering och riksdag, följer efter. Ska det bita ordentligt, då måste det vara lagstadgat, säger han till TT.

 

Inlägget gjort

Kameraövervakning har en bra brottsförebyggande effekt

Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s), och av många ansedd som en trolig justitieminister vid ett regeringsskifte i höst, är mycket positivt inställd till säkerhetskameror.  – Kameraövervakning har en bra brottsförebyggande effekt, säger han i det kommande numret av papperstidningen SecurityUser.com där samtliga partiers rättspolitiska talespersoner intervjuas inför valet.  

Det finns många exempel från verkligheten som visar att säkerhetskameror leder till ett minskat antal brott på offentliga platser. Det anser Morgan Johansson (s) som också är ordförande i justitieutskottet hör till de politiker som är mest positiva till säkerhetskameror. På frågan om han är nöjd med den nya kameralagen svarar han:
– Inte helt. Vi är för en ökad kameraövervakning på brottsutsatta platser. Den nya lagen är ett steg framåt, men jag anser fortfarande att det finns problem. Lagens tillämpning ger utrymme för olika tolkningar när det gäller tillståndsprövning. Beroende på var i landet och vilken länsstyrelse som ska utfärda ett tillstånd så kan resultatet variera. Det är inte bra.
När det gäller den ökade förekomsten av kameror i samhället så anser han inte det vara något större problem.
– Det är okej, tycker jag. Personligen har jag inga problem att bli filmad när jag går in och handlar i en butik. Men rent generellt ska ju kamera övervakning användas med sunt förnuft och i syfte att förebygga och underlätta utredning av brott, säger Morgan Johansson.

Inlägget gjort

Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Regeringen har nu beslutat om en proposition med förslag till ändring i lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Detta utgör ett led i arbetet med att motverka ordningsstörningar under och i samband med idrottsarrangemang.

Förslaget innebär att den längsta tid ett tillträdesförbud får bestämmas till förlängs från ett till tre år. Härigenom kan tydligare och mer kraftfulla åtgärder vidtas mot personer som genom sitt beteende har visat att de utgör en risk för ordningen och säkerheten vid idrottsarrangemang.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2014.

Inlägget gjort

Falska samtal från Microsoft lurar allmänheten

Den senaste tiden har många människor fått samtal från personer som utger sig för att vara representanter från Microsoft. Mycket tyder på att bedragarna koncentrerar sig på svenska datoranvändare för närvarande, enligt polisen.se.

Polisen har listat fem av de vanligaste nätbedrägerierna som man bör vara observant på.

1. Samtal från Microsoft-supporten
Du blir uppringd av en person som utger sig för att vara en representant från Microsoft eller Windows supportavdelning. Personen påstår att din dator är utsatt för virus eller liknande och att du riskerar att förlora all data på hårddisken. Personen ber dig att skriva in komplicerade kommandon med syftet att komma åt all data som finns sparad på din dator, till exempel bilder, e-post och kontoinformation.

2. Låst dator
Du surfar på internet när det plötsligt dyker upp ett meddelande från Rikspolisstyrelsen på dataskärmen. Det går inte att stänga ner meddelandet och varken tangentbord eller mus fungerar. I meddelandet står det att du begått ett brott på internet och att du måste betala en summa pengar för att datorn ska låsas upp igen. Målet är att få dig att betala.

3. “Nigeriabrev”
Du får ett mejl av en person som påstår sig ha en stor summa pengar som han eller hon behöver hjälp med att föra ut från ett annat land. Bedragaren hävdar att du kommer att bli rikligt belönad om du hjälper till. Om du besvarar mejlet och deltar riskerar du att bli av med dina kontouppgifter. Målet är att komma åt dina pengar och begå fler bedrägerier med hjälp av dina uppgifter.

4. ”Desertören”
Du får ett mejl av en person som påstår sig vara desertör från armén i ett annat land. Personen skickar bilder på sig själv i syfte att utveckla en relation med dig. När relationen har etablerats ber han eller hon om pengar för att kunna komma och träffa dig i Sverige.

5. Meddelanden från din bank
Du får ett mejl från din bank om att det har uppstått ett problem med ditt konto. Du uppmanas skicka in dina kontouppgifter omgående, annars blir dina tillgångar frysta i avvaktan på utredning. Målet är att få tag i dina kontouppgifter och lägga beslag på dina pengar.

Källa: Polisen

Inlägget gjort

Ny lag om kameraövervakning

Från och med i dag gäller en ny lag om kameraövervakning. Det kommer även i fortsättningen krävas tillstånd för att sätta upp kameror på allmänna platser som gator och torg. Den nya lagen ger dock större möjligheter till kameraövervakning utan krav på tillstånd på vissa platser, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus

.Det talar för att kameraövervakning kommer att fortsätta öka, som det gjort rejält den senaste tioårsperioden.
Lagen innebär i huvudsak inga stora förändringar, men en viktig nyhet är att reglerna nu samlas i en enda lag. Bestämmelserna i lagen om allmän kameraövervakning och tillämpliga bestämmelser i personuppgiftslagen förs alltså samman i en ny lag om kameraövervakning.

För att förstärka integritetsskyddet ska personer som blivit filmade kunna få rätt till ersättning när lagen inte följs. Sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material förstärks också.
I lagen slås fast att lagens syfte är att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Lagen avser alltså att reglera kameraövervakning på ett sätt som innebär balans mellan nyttan med kameraövervakning och skyddet av den personliga integriteten. Begreppet ”allmän kameraövervakning” ersätts med ”kameraövervakning”.

I stället för personuppgiftslagen
Kameraövervakningslagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen.
Kameraövervakningslagen gäller både vid användning av säkerhetskameror och vid sådan efterföljande behandling av inspelat material som utförs av den som är ansvarig för kameraövervakningen eller för hans eller hennes räkning.

Lagen gäller både för upptagning av bild- och ljud vid kameraövervakning och vid den efterföljande behandlingen, till exempel genom lagring och bearbetning så länge den utförs av den som är ansvarig för kameraövervakningen. Det innebär att lagen inte är tillämplig vid sådan behandling som sker efter att materialet har överlämnats till någon annan, till exempel en polismyndighet eller åklagare. Sådan behandling omfattas i stället av personuppgiftslagen eller tillämplig registerförfattning, som exempelvis polisdatalagen.

Inlägget gjort

Östgötar säger ja till kameror

cam
Det östgötar oroar sig mest för är överfall, inbrott och rån. Däremot känner de flesta sig trygga på jobbet, och en majoritet säger ja till kameraövervakning. Så svarade östgötarna när TNS Sifo gjorde en undersökning nyligen i Östra Mellansverige på uppdrag av säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions.

En ny undersökning om trygghet som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av säkerhetsföretag Stanley Security Solutions visar att 50 procent tycker att överfall är den brottslighet som oroar dem mest. 11,7 procent oroar sig för rån, 11,1 procent för inbrott och 11,1 procent för databrott. 62,2 procent upplever att brottsligheten har ökat medan 21,2 procent svarar nej på samma fråga. När det gäller den upplevda tryggheten på arbetsplatsen känner sig dock 72,8 procent trygga eller mycket trygga.

– Givetvis är det både sorgligt och provocerande att folk i allmänhet känner att brottsligheten i samhället ökar. Det sätter verkligen behovet av säkerhet i centrum och understryker betydelsen av att tänka till lite extra kring detta område, både som privatperson och företag. Det är dock glädjande att man känner sig trygg på jobbet. Det är ju något som Stanley Security Solutions strävar efter i vår verksamhet, säger Annika Roupé, vice vd för Stanley Security Solutions.

TNS Sifo ställde även frågan vad som skulle få dem att känna sig tryggare. 38,8 procent svarade då ”civilt engagemang”, 31,1 procent uppgav ”mer resurser till ordningsmakten” och 28,9 procent sade ”fler poliser”. Drygt var femte svarade ”tekniska lösningar som larm och övervakningskameror”. Närmare var tionde, 8,9 procent, uppgav att kameror skulle få dem att känna sig tryggare på jobbet.

Undersökningen visade generellt en öppen syn på säkerhetskameror. 61,1 procent sade att de inte har några problem att bli filmade så länge de vet om det. Endast 1,1 procent ansåg att kamerabevakning inte ska vara tillåten.

– Den ökade acceptansen för kameraövervakning rimmar väl med de intryck vi får när vi träffar våra kunder. Med tanke på att man upplever att brottsligheten i samhället ökar är man generellt mer positivt inställd till de metoder som finns för att öka säkerheten. Dessutom finns många och bra regelverk kring hur kamerautrustning får användas, och allmänheten blir sannolikt mer och mer medveten om detta, säger Annika Roupé.

Inlägget gjort

Kameror löser brott på Centralen i Malmö

Polisen i Malmö anser att man löser allt fler brott på Centralstationen med
hjälp av säkerhetskameror, uppger Ekot.

År 2011 anmäldes 665 brott
på Centralstationen och 2012 minskade den siffran till 616, skriver Skånska
Dagbladet.

Polisinspektören Anders Lindell säger nu att filmerna från
Centralen är i toppkvalitet och han vill se fler kameror utmed hela stråket
mellan Centralen och Möllevången i Malmö.