Björn Eriksson: ”Uddlöst med maskeringsförbud om det inte är lagstadgat”

bjorn1_award

IFK Göteborg är det första laget i fotbollsallsvenskan som infört maskeringsförbud på sina hemmamatcher. Det är bra, men uddlöst, säger Säkerhethetsbranschens ordförande Björn Eriksson till TT. Björn Eriksson var tidigare regeringens samordnare av åtgärder mot idrottsrelaterat våld.  

Frågan om lagstadgat maskeringsförbud är med i det utredningsarbete som pågår på regeringsnivå.   Att IFK Göteborg inför det på sin hemmaarena tycker Björn Eriksson är bra, men mest som ett opinionsbildande initiativ.
– Det löser inte frågan om inte lagstiftarna, regering och riksdag, följer efter. Ska det bita ordentligt, då måste det vara lagstadgat, säger han till TT.

 

Kameraövervakning har en bra brottsförebyggande effekt

Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson (s), och av många ansedd som en trolig justitieminister vid ett regeringsskifte i höst, är mycket positivt inställd till säkerhetskameror.  – Kameraövervakning har en bra brottsförebyggande effekt, säger han i det kommande numret av papperstidningen SecurityUser.com där samtliga partiers rättspolitiska talespersoner intervjuas inför valet.  

Det finns många exempel från verkligheten som visar att säkerhetskameror leder till ett minskat antal brott på offentliga platser. Det anser Morgan Johansson (s) som också är ordförande i justitieutskottet hör till de politiker som är mest positiva till säkerhetskameror. På frågan om han är nöjd med den nya kameralagen svarar han:
– Inte helt. Vi är för en ökad kameraövervakning på brottsutsatta platser. Den nya lagen är ett steg framåt, men jag anser fortfarande att det finns problem. Lagens tillämpning ger utrymme för olika tolkningar när det gäller tillståndsprövning. Beroende på var i landet och vilken länsstyrelse som ska utfärda ett tillstånd så kan resultatet variera. Det är inte bra.
När det gäller den ökade förekomsten av kameror i samhället så anser han inte det vara något större problem.
– Det är okej, tycker jag. Personligen har jag inga problem att bli filmad när jag går in och handlar i en butik. Men rent generellt ska ju kamera övervakning användas med sunt förnuft och i syfte att förebygga och underlätta utredning av brott, säger Morgan Johansson.

Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Regeringen har nu beslutat om en proposition med förslag till ändring i lagen om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Detta utgör ett led i arbetet med att motverka ordningsstörningar under och i samband med idrottsarrangemang.

Förslaget innebär att den längsta tid ett tillträdesförbud får bestämmas till förlängs från ett till tre år. Härigenom kan tydligare och mer kraftfulla åtgärder vidtas mot personer som genom sitt beteende har visat att de utgör en risk för ordningen och säkerheten vid idrottsarrangemang.

Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 april 2014.

Falska samtal från Microsoft lurar allmänheten

Den senaste tiden har många människor fått samtal från personer som utger sig för att vara representanter från Microsoft. Mycket tyder på att bedragarna koncentrerar sig på svenska datoranvändare för närvarande, enligt polisen.se.

Polisen har listat fem av de vanligaste nätbedrägerierna som man bör vara observant på.

1. Samtal från Microsoft-supporten
Du blir uppringd av en person som utger sig för att vara en representant från Microsoft eller Windows supportavdelning. Personen påstår att din dator är utsatt för virus eller liknande och att du riskerar att förlora all data på hårddisken. Personen ber dig att skriva in komplicerade kommandon med syftet att komma åt all data som finns sparad på din dator, till exempel bilder, e-post och kontoinformation.

2. Låst dator
Du surfar på internet när det plötsligt dyker upp ett meddelande från Rikspolisstyrelsen på dataskärmen. Det går inte att stänga ner meddelandet och varken tangentbord eller mus fungerar. I meddelandet står det att du begått ett brott på internet och att du måste betala en summa pengar för att datorn ska låsas upp igen. Målet är att få dig att betala.

3. ”Nigeriabrev”
Du får ett mejl av en person som påstår sig ha en stor summa pengar som han eller hon behöver hjälp med att föra ut från ett annat land. Bedragaren hävdar att du kommer att bli rikligt belönad om du hjälper till. Om du besvarar mejlet och deltar riskerar du att bli av med dina kontouppgifter. Målet är att komma åt dina pengar och begå fler bedrägerier med hjälp av dina uppgifter.

4. ”Desertören”
Du får ett mejl av en person som påstår sig vara desertör från armén i ett annat land. Personen skickar bilder på sig själv i syfte att utveckla en relation med dig. När relationen har etablerats ber han eller hon om pengar för att kunna komma och träffa dig i Sverige.

5. Meddelanden från din bank
Du får ett mejl från din bank om att det har uppstått ett problem med ditt konto. Du uppmanas skicka in dina kontouppgifter omgående, annars blir dina tillgångar frysta i avvaktan på utredning. Målet är att få tag i dina kontouppgifter och lägga beslag på dina pengar.

Källa: Polisen

Ny lag om kameraövervakning

Från och med i dag gäller en ny lag om kameraövervakning. Det kommer även i fortsättningen krävas tillstånd för att sätta upp kameror på allmänna platser som gator och torg. Den nya lagen ger dock större möjligheter till kameraövervakning utan krav på tillstånd på vissa platser, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus

.Det talar för att kameraövervakning kommer att fortsätta öka, som det gjort rejält den senaste tioårsperioden.
Lagen innebär i huvudsak inga stora förändringar, men en viktig nyhet är att reglerna nu samlas i en enda lag. Bestämmelserna i lagen om allmän kameraövervakning och tillämpliga bestämmelser i personuppgiftslagen förs alltså samman i en ny lag om kameraövervakning.

För att förstärka integritetsskyddet ska personer som blivit filmade kunna få rätt till ersättning när lagen inte följs. Sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material förstärks också.
I lagen slås fast att lagens syfte är att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Lagen avser alltså att reglera kameraövervakning på ett sätt som innebär balans mellan nyttan med kameraövervakning och skyddet av den personliga integriteten. Begreppet ”allmän kameraövervakning” ersätts med ”kameraövervakning”.

I stället för personuppgiftslagen
Kameraövervakningslagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen.
Kameraövervakningslagen gäller både vid användning av säkerhetskameror och vid sådan efterföljande behandling av inspelat material som utförs av den som är ansvarig för kameraövervakningen eller för hans eller hennes räkning.

Lagen gäller både för upptagning av bild- och ljud vid kameraövervakning och vid den efterföljande behandlingen, till exempel genom lagring och bearbetning så länge den utförs av den som är ansvarig för kameraövervakningen. Det innebär att lagen inte är tillämplig vid sådan behandling som sker efter att materialet har överlämnats till någon annan, till exempel en polismyndighet eller åklagare. Sådan behandling omfattas i stället av personuppgiftslagen eller tillämplig registerförfattning, som exempelvis polisdatalagen.

Östgötar säger ja till kameror

cam
Det östgötar oroar sig mest för är överfall, inbrott och rån. Däremot känner de flesta sig trygga på jobbet, och en majoritet säger ja till kameraövervakning. Så svarade östgötarna när TNS Sifo gjorde en undersökning nyligen i Östra Mellansverige på uppdrag av säkerhetsföretaget Stanley Security Solutions.

En ny undersökning om trygghet som genomförts av TNS Sifo på uppdrag av säkerhetsföretag Stanley Security Solutions visar att 50 procent tycker att överfall är den brottslighet som oroar dem mest. 11,7 procent oroar sig för rån, 11,1 procent för inbrott och 11,1 procent för databrott. 62,2 procent upplever att brottsligheten har ökat medan 21,2 procent svarar nej på samma fråga. När det gäller den upplevda tryggheten på arbetsplatsen känner sig dock 72,8 procent trygga eller mycket trygga.

– Givetvis är det både sorgligt och provocerande att folk i allmänhet känner att brottsligheten i samhället ökar. Det sätter verkligen behovet av säkerhet i centrum och understryker betydelsen av att tänka till lite extra kring detta område, både som privatperson och företag. Det är dock glädjande att man känner sig trygg på jobbet. Det är ju något som Stanley Security Solutions strävar efter i vår verksamhet, säger Annika Roupé, vice vd för Stanley Security Solutions.

TNS Sifo ställde även frågan vad som skulle få dem att känna sig tryggare. 38,8 procent svarade då ”civilt engagemang”, 31,1 procent uppgav ”mer resurser till ordningsmakten” och 28,9 procent sade ”fler poliser”. Drygt var femte svarade ”tekniska lösningar som larm och övervakningskameror”. Närmare var tionde, 8,9 procent, uppgav att kameror skulle få dem att känna sig tryggare på jobbet.

Undersökningen visade generellt en öppen syn på säkerhetskameror. 61,1 procent sade att de inte har några problem att bli filmade så länge de vet om det. Endast 1,1 procent ansåg att kamerabevakning inte ska vara tillåten.

– Den ökade acceptansen för kameraövervakning rimmar väl med de intryck vi får när vi träffar våra kunder. Med tanke på att man upplever att brottsligheten i samhället ökar är man generellt mer positivt inställd till de metoder som finns för att öka säkerheten. Dessutom finns många och bra regelverk kring hur kamerautrustning får användas, och allmänheten blir sannolikt mer och mer medveten om detta, säger Annika Roupé.

Kameror löser brott på Centralen i Malmö

Polisen i Malmö anser att man löser allt fler brott på Centralstationen med
hjälp av säkerhetskameror, uppger Ekot.

År 2011 anmäldes 665 brott
på Centralstationen och 2012 minskade den siffran till 616, skriver Skånska
Dagbladet.

Polisinspektören Anders Lindell säger nu att filmerna från
Centralen är i toppkvalitet och han vill se fler kameror utmed hela stråket
mellan Centralen och Möllevången i Malmö.

 

Kameror har gett tryggare resecentrum i Skövde

I våras satte Jernhusen upp 19 kameror på resecentrum i Skövde. Sedan dess har det blivit betydligt lugnare, menar säkerhetschefen Leif Svensson. – Kamerorna är väldigt, väldigt uppskattade av våra resenärer, säger han till Skövde Nyheter.

Den främsta uppgiften kamerorna har är att förebygga brott.
– Ingen har lust att stå och göra något olagligt framför en kamera, säger Leif Svensson.
Kamerorna är bevakade online i realtid vilket innebär att man har stora möjligheter att ingripa om man tror att något håller på att hända.
– Då tillkallas polis, vaktbolag eller ambulans, förklarar Leif Svensson.
Negativa reaktioner från resenärer som känner sig övervakade har uteblivit. I stället menar Leif Svensson att resenärerna uppskattar tryggheten de skapar.
– Om man talar om integritetskränkning är det betydligt mer kränkande att bli bestulen än att bli övervakad av en kamera.

 

Polisen värdesätter användning av säkerhetskameror allt mer

Rapporter från hela landet visar att polisen i många fall använder sig av säkerhetskameror för att få bukt med olika typer av brottslighet – och effekterna har varit tydliga.
– Det är definitivt ett instrument som vi både kan och vill använda igen, säger exempelvis Jörgen Petersson vid Landskronapolisen till Helsingsborgs dagblad.

Polisen i Landskrona införde för ett tag sedan tillfällig kameraövervakning av området kring Saluhallstorget. Målet var att hindra fortsatta våldsamheter och skadegörelse i området.
 
– Polisen prioriterar situationen i Landskrona. Därför sätter vi upp tillfälliga kameror i det utsatta området kring Saluhallen. Vi måste få ett omedelbart stopp på skadegörelsen, sade Anneli Manelli, närpolischef i Landskrona, då.
 
Bra information
Kamerorna på Saluhallstorget i Landskrona satt uppe i 30 dagar och gav enligt närpolischefen värdefull information.
 
– Där är konstaterat en hel del, sade Anneli Manelli.
 
– Det är definitivt ett instrument som vi både kan och vill använda igen, menade polisen Jörgen Petersson.
 
Han summerade kameraövervakningen som en framgång. Framför allt har polisen lärt sig att det går att få upp kamerorna snabbt när det behövs.

Kameror på kroggata

 
 

Kommunstyrelsen i Linköping ger nu grönt ljus till kameraövervakning på Ågatan sedan hotbilden mot flera krogar höjts, bland annat då de drabbats av skadegörelse.

Polisen har sedan slutet av maj haft allmän kameraövervakning på Ågatan 40 och Klostergatan 19 C i Linköping. Detta till följd av den upptrappade hotbilden mot flera krogar, där bland annat Sliver och sportbaren New York Legends är de två senaste att få fönster förstörda. Polisen har ansökt hos länsstyrelsen om permanent kameraövervakning samtliga dagar i veckan mellan klockan 22.00 och 06.00. Kommunen som remissinstans ger nu sitt godkännande i frågan.
 
– Händelserna på Ågatan är helt oacceptabla. Vi ser att kameraövervakning kan vara ett komplement till polisens andra åtgärder, säger Paul Lindvall, kommunstyrelsens ordförande.

Källa: NT